Valper

Vi har fra 1990 vært oppdrettere av Engelsk Springer Spaniel, både Klassisk Engelsk Springer Spaniel og Jaktspringer,
fra 2003 har vi kun hatt oppdrett av JAKTSPRINGER. Henvendelser fra Jegere og jaktinteresserte blir prioritert.

Når vi planlegger et valpe kull er det på hunder vi nøye har vurdert om skal gå i avl. De skal ha de rasetypiske egenskapene, være sunne og friske og ha gjennomgått de undersøkelser raseklubben/ Norsk Spaniel Klub, anbefaler.

Våre hunder trenes og brukes på jakt, men er familiehunder som for det meste er inne med oss. Ute har de hundegård på 300 m2. i natur terreng med tilhørende stort hundehus inndelt i rom og med varmekabler.. Valpe delen er på ca 30 m2 og delvis overbygget. Valpene fødes og vokser opp i eget rom inne i huset slik at vi hele tiden kan følge med hva de gjør og hvordan de utvikler seg.

Vårt mål har fra vårt første kull, født i januar 1990, vært å ta vare på rasens jaktegenskaper, noe resultatene fra jaktprøver viser at vi har lykkes med. Når vi gjennom generasjoner avler på hunder med stor jaktlyst og solide jaktegenskaper så ønsker vi også at hundene etter hvert som de vokser til skal få bruke disse. Er du jeger og seriøst interessert er du velkommen til å ta kontakt.

Vi fikk vår første spaniel i 1984 en Cocker, i 1987 Engelsk Springer Spaniel og noe senere også en Welsh Springer Spaniel . Vi har kun hatt oppdrett på Engelsk Springer Spaniel.

Et glimt av valpenes hverdag før levering- i tillegg valpebesøk, fremmede, barn og voksne……..