Et år med lite fugl ga ingen Jaktprøveresultat dette året,til tross for stor deltagelse fra en ny generasjon Fantin hunder.
Nytt av året var HUBERTUS prøve, en uoffisiell prøve hvor jeger skyter selv og hvor man blir bedømt både som jeger og hundefører!
NJCH Fantins Bird Baggger og Fantins Grand Giro deltok og begge ekvipasjer scoret høyt med flotte kritikker.
Whinny og Circus derimot er svært aktive på sine felt. Helene og  Whinny gikk helt til topps.  Birthe og Circus kommer etter med stormskritt!
Vi GRATULERER !  

Årets Rally Lydighet Spaniel NRLCH Fantins Whinny

Årets Rally Lydighet Spaniel nr. 4 Fantins Classic Circus